آراد شیمی

هسته اولیه آراد شیمی از سال 1387 تشکیل گردید.

فعالیت این شرکت در زمینه تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی در صنایع پتروشیمی بوده که طی سال های گذشته با شرکت های مختلفی در سراسر ایران همکاری داشته ایم و تجربیات با ارزشی در این زمینه کسب نموده ایم.

ما اینگونه ماموریت خود را تعریف کرده ایم تا با پشتوانه تجربه چندین ساله خود مرغوب ترین کالاها را که در معتبرترین آزمایشگاه ها ارزیابی کیفی شده اند با بهترین قیمت و راحت ترین شرایط پرداخت به دست مشتریان گرامی برسانیم

مشتریان ما