استرس گرمایی و مدیریت کنترل آن در گاو شیری

استرس گرمایی به عنوان یکی از مشکلات اصلی در گاوداری های ایران به خصوص در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. گاوهای شیری به استرس گرمایی بسیار حساس هستند. استرس گرمایی نه تنها از راه افت تولید، افت کیفیت شیر و کاهش باروری بر درآمد تولید کننده اثر منفی می‌گذارد بلکه سبب بروز مشکلاتی [...]

کاربرد های جوش شیرین

کاربرد جوش شیرین در جیره دام : گاوهای شیری و پرواری: کمک در رفع عارضه اسیدوز متابولیک کمک به مشکات ناشی از تغییرات جیره غذایی بالانس و تنظیم جیره غذایی دامی برای تغییرات فصلی بهبود مصرف غذا در دوره پس از زائیدن بهبود کیفی و کمی شیر تولیدی کمک به هضم غذا، بهبود ضریب تعدیل [...]

موارد استفاده بی کربنات سدیم در جیره هاي دام و طیور

موارد استفاده بی کربنات سدیم در جیره هاي دام و طیور بی کربنات سدیم (جوش شیرین)، ترکیبی شیمیایی با فرمول NaHCo3 می باشد که موارد کاربرد فراوانی در تغذیه دام و طیور دارد. بی کربنات سدیم اگر چه خاصیت قلیایی ضعیفی دارد ولی داراي خاصیت بافري (Buffer) خوبی بوده و با جلوگیري از تغییرات شدید [...]