جوش شیرین

دانه بندی : کریستال
شکل و دانه بندی آن کمی از نوع میکرونیزه آن بزرگتر و به صورت بلوری است که مش و اندازه های مختلفی در بازار موجود میباشد

جوش شیرین

دانه بندی :پودر
از لحاظ فنی و ساختاری هیچ تفاوتی با جوش شیرین کریستال ندارد، تنها تفاوت در دانه بندی این محصول است که بصورت میکرونیزه تولید میگردد.

بی کربنات آمونیوم

بی کربنات آمونیوم در دو گرید صنعتی و خوراکی وجود دارد و بیشتر برای افزایش کیفیت نهایی محصول به عنوان ماده افزودنی در صنایع مختلف استفاده می شود.